Reklamace xsmok.cz

Reklamace na e-shopu xsmok.cz

 • Postup řešení reklamace v pěti bodech
 • Reklamace svoz do servisu zdarma
 • Reklamační formulář

Postup při řešení reklamace
Něco nefunguje jak má? Nebojte, vyřešíme to.
Do prodeje vybíráme kvalitní produkty, ale nic není stoprocentní a tak se samozřejmě může stát, že je potřeba řešit reklamaci. Ano řešit a vyřešit, ne se jí obávat. Zde je návod, jak postupovat, aby byl průběh reklamace co nejjednodušší a nejrychlejší:

1) Doklad, faktura
Jako první krok si připravte doklad o nabytí (obvykle faktura). Podle čísla faktury nejrychleji dohledáme Vámi nakoupené zboží.

2) Kontakt
V dalším kroku nás kontaktujte na emailu reklamace@xsmok.cz nebo telefonicky na čísle +420 773 686 200.
Probereme s Vámi konkrétní problém a možnosti řešení. Ve většině případů se dá závada odstranit po telefonu.

3) Doprava, svoz zdarma
Pokud je závada v reklamovaném zboží, je třeba reklamované zboží dopravit k nám, domluvíme s Vámi další postup. Objednáme svoz zboží z Vaší adresy zdarma a Vy mezi tím vyplníte reklamační formulář, přiložíte ke zboží a zabalíte tak, aby se nemohlo po cestě poškodit. Je třeba poslat zboží kompletní (tedy ne celou zásilku, ale jednu kompletní položku na faktuře), ne jen jeho reklamovanou součást (například koupíte set elektronické cigarety, je třeba tedy set poslat včetně atomizéru, abychom zjistili, jestli není závada ve žhavící hlavě). V domluveném termínu u Vás řidič dopravní služby vyzvedne balík s reklamací, který označí vlastním štítkem a dopraví k nám.
Zboží k reklamaci nezasílejte na dobírku, neohlášené dobírky nebudou přebírány.

4) Řešení reklamace
O postupu řešení reklamace Vás průběžně informujeme ihned, jak máme další informace.

5) Vyřízení reklamace
V případě, že je reklamace uznána jako oprávněná, tak Vás kontaktujeme a domluvíme vhodný termín a adresu k zaslání opraveného nebo nového zboží. Oprávněnost reklamace posuzuje výrobce nebo dovozce zboží, a nebo osoba oprávněná (zbožíznalec) a vždy k posouzení přiloží písemné zdůvodnění. Pokud je reklamace zboží řešena vrácením peněz na Váš účet, tak Vám pošleme opravný daňový doklad (kvůli zákonu o DPH) a po jeho potvrzení z Vaší strany bez zbytečného prodlení vrátíme peníze na Váš účet.

Zde si můžete stáhnout reklamační listy:
Reklamační list ve formátu Microsoft Excel

Reklamační list ve formátu PDF (Adobe Reader)

Další informace se dozvíte v Obchodních podmínkách.


 

Reklamační řád

1.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spo- třebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží kupujícím, mimo baterií, kde se doba zkracuje na šest (6) měsíců.
1.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má kupující dále právo na při měřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
1.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
1.5. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
1.6. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií, přepálená spirála žhavící hlavy, nižší tvorba páry kvůli opotřebení žhavící hlavy.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

Nárok a uplatnění odpovědnosti ze záruky zaniká také v těchto případech:

 • porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým přepětím
 • neodbornou instalací, používáním, údržbou nebo zanedbáním péče o zařízení
 • neodborným zásahem do zařízení

1.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informování prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Kupující může pro oznámení reklamace využít reklamační protokol
 • Doručení reklamovaného zboží na kontaktní adresu prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení při přepravě. Ke zboží je nutno přiložit doklad o nabytí zboží (obvykle faktura) nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 • Reklamaci je možné provést osobně na kontaktní adrese prodávajícího.

1.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Na vašem soukromí nám záleží

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Povolit všePodrobné nastavení
UPOZORNĚNÍ
Ve smyslu platné legislativy je v tomto e-shopu zakázán prodej osobám mladším 18 let.
KONTROLA VĚKU
Prohlašuji, že jsem starší 18 let. Jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o elektronických cigaretách a souvisejících produktech vč. náplní do nich. Veškeré zboží a výrobky v tomto e-shopu jsou určeny pouze a výhradně osobám starším 18 let. Pokud nesplňuji podmínku věku, nesmím zboží v tomto e-shopu objednávat ani ho převzít.